Casco / Machineriën / Inboedel

Deze verzekering dekt schade aan het schip, inboedel, motorinstallaties, scheepsinventaris, elektrische installaties, elektronische en/of nautische apparatuur, veroorzaakt door alle gevaren van de vaart en verdere van buiten komende onheilen (aanvaring en schipbreuk, maar ook storm, brand, ontploffing .. ).

Ook schade aan derden door aanvaring wordt gedekt door deze verzekering. Voor motorinstallaties geldt dat het eigen gebrek ook is verzekerd.