25-05-15

Rusthuisfacturen worden duurder: en nu?

De Tijd maakt het vandaag opnieuw terug pijnlijk duidelijk; de rusthuisfactuur dreigt op korte tijd opnieuw te stijgen van gemiddeld 1.500 € naar gemiddeld 1.800 € per maand. Hallucinante cijfers! Zeker als je weet dat een gepensioneerde uit de privé sector (werknemers en werkgevers; refertejaar 2013) gemiddeld amper 1.025 € pensioen ontvangt. En zelfs al moet dit gemiddelde enigszins genuanceerd worden en bedraagt het pensioen van een overheidsambtenaar doorgaans wel het dubbele, toch hoeft het niet te verwonderen dat 15 tot 20% van onze ouderen in armoede leeft in België.

Met de bevoegdheidsoverdracht van de ouderzorg door de zesde staatshervorming van het federale naar het Vlaamse niveau is het evenmin goed gesteld. De dotatie uit de sociale zekerheid stijgt trager dan de noden, waardoor Vlaanderen tegen 2025 dreigt af te stevenen op een tekort van 1 miljard Euro! Mogelijks zal men dat trachten op te vangen door enerzijds de Vlaamse zorgverzekering op te trekken, maar ongetwijfeld zullen ook de dagprijzen voor de rusthuizen verder blijven stijgen.

Het belang van diverse spaarvormen kan dus niet genoeg onderstreept worden. Zeker als je weet dat het aantal 80 – plussers in ons land zal verdubbelen tegen 2050 tot 760.000. Sparen kan je op allerlei manieren; van spaarrekeningen over termijnrekeningen tot diverse vormen van pensioensparen; zoals pensioenspaarverzekeringen of pensioenspaarfondsen. Laatst genoemde fondsen beleggen onder meer in aandelen, obligaties of kasbons, maar dan moet u wel met het risico kunnen leven dat voor veel van deze producten geen absolute kapitaalgarantie geldt.

Deze categorie van financiële producten is echter wel gelukkig aan een strenge regelgeving onderworpen; waarbij uw makelaar enkel producten mag voorstellen naargelang uw defensief, neutraal, dynamisch of offensief beleggersprofiel.

Leuke opsteker bovendien is dat u, afgezien van het aanleggen van een extra spaarpot voor uw oude dag of te voorzien in een levensverzekering voor uw dierbaren indien u voortijdig komt te overlijden, voor veel van deze formules ook een fiscaal extraatje kan meepikken.

Goed om weten als u zich realiseert dat het aantal belastingaftrekken almaar schaarser worden. 

 

Contacteer ons of maak een afspraak voor advies op maat!