04-11-19

Je brandverzekering dekt meer dan alleen brandschade

In tegenstelling tot wat de naam van de polis ons doet vermoeden beschermt een brandverzekering je niet alleen tegen financiële risico’s bij brandschade aan je woning.

De polis beschermt je ook tegen kosten ten gevolge van waterschade, stormschade, bliksemschade, rookschade, roetschade, ontploffingsschade, natuurrampen, … .

Ook bij schade door vandalisme en inbraak dekt je brandverzekering de kosten van de herstellingen. 

De kans dat er ooit schade aan je woning is door een van bovenstaande redenen is helaas niet al te klein daarom kiezen 95% van de eigenaars in België ervoor om een brandverzekering af te sluiten ook al is deze niet wettelijk verplicht in ons land!