25-02-19

Compromis getekend?

Neem meteen een brandverzekering

U koopt een woning of appartement. U weet dat u hiervoor best een sterke woningverzekering onderschrijft. Maar weet u ook dat u dat best doet zodra u het compromis (ook wel onderhandse akte genoemd) ondertekend hebt? Want zo bent u meteen maximaal beschermd en kunt u op beide oren slapen.

Bij de aankoop van een woning sluit u eerst een onderhandse verkoopovereenkomst, in de volksmond ‘compromis’ genoemd. Ten onrechte denkt men wel eens dat dit compromis minder belangrijk is. Maar het gaat wel degelijk om een juridisch bindend document tussen u en de verkoper. Binnen een termijn van vier maanden moet u vervolgens de registratierechten betalen en moet de notariële akte opgesteld en ondertekend worden.

In deze vier situaties neemt u best onmiddellijk na de ondertekening van het compromis een brandverzekering:

  1. Bij de ondertekening van het compromis worden meteen ook de eigendomsrechten aan u overgedragen.
  2. Na de ondertekening van het compromis krijgt u meteen de sleutels overhandigd en verhuist u naar uw nieuwe woonst.
  3. Het is nog niet duidelijk wanneer u de sleutels krijgt. Neem het zekere voor het onzekere en sluit dadelijk een woningverzekering af. 
  4. U krijgt de sleutels pas bij de ondertekening van de notariële akte. Maar in het compromis staat geen clausule waarmee het eigendomsrecht ook pas dan aan u overgedragen wordt. Neem ook dan een woningverzekering, zo bent u zeker dat u goed beschermt bent. Staat in het compromis wel een clausule waarmee het eigendomsrecht pas overgedragen wordt bij de ondertekening van de notariële akte, dan hoeft u in principe niet meteen een woningverzekering te onderschrijven.

Woningverzekeringen bieden doorgaans nog dekking tot drie maanden na de notariële akte. In principe bent u dus als koper nog enkele maanden verzekerd via de verzekering van de verkoper. Maar u weet niet:

  • wat zijn woningverzekering precies dekt. U kunt dus niet beoordelen of hij het gebouw correct verzekerd heeft.
  • of hij altijd alle premies correct betaald heeft. Is dat niet zo, dan is de dekking waarschijnlijk geschorst. 
  • wanneer de verkoper zijn woningverzekering precies stopzet.

Neem dus geen risico’s en onderschrijf een eigen woningverzekering.

Bron: AG Insurance