16-03-20

Coronacrisis

Wegens de coronacrisis dienen ook wij er alles aan te doen om besmetting tegen te gaan. Wij volgen de situatie en de aanbevelingen van de Belgische overheid op de voet, en nemen daarom de volgende maatregelen om onze medewerkers te beschermen maar toch de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen:

  • De deur gaat op slot. In de voormiddag blijven wij steeds telefonisch bereikbaar. Er zal echter maar één medewerker aanwezig zijn.
  • U kan met uw (dringende) vragen terecht via mail (bij voorkeur) of telefonisch.
  • Het afhalen van post is enkel mogelijk in de voormiddag, en dit slechts na afspraak per e-mail (info@hnr-bve.be) of telefonisch.
  • Wij vragen u om alle andere afspraken zoveel mogelijk naar een latere datum te willen verplaatsen. 

Wij hopen op uw begrip te mogen rekenen en laten we er samen het beste van maken. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

                                                                                                             ***

En raison de la crise corona, nous devons faire tout notre possible pour éviter la contamination. Nous suivons de près la situation et les recommandations du gouvernement belge, et prenons donc les mesures suivantes pour protéger nos employés, tout en assurant la continuité de nos services:

 

  • La porte se verrouille. Nous serons toujours disponibles par téléphone le matin. Cependant, seulement un employé sera présent.
  • Vous pouvez nous contacter avec vos questions (urgentes) par mail (de préférence) ou par téléphone.
  • La collecte du courrier n’est possible que le matin, et uniquement sur rendez-vous après contact par e-mail (info@hnr-bve.be) ou par téléphone.
  • Nous vous demandons de déplacer tous les autres rendez-vous à une date ultérieure autant que possible.

 

Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension. Alors tentons d’en tirer le meilleur. Prenez soin de vous et des autres.