Schade door obstructie vaarwegen

Door stremming van het vaarwater kan uw bedrijf financiële schade ondervinden.
Om hieraan tegemoet te komen bieden wij de verzekering ‘schade door obstructie vaarwegen’ aan.

Er is een eigen risico van 96 uur per gebeurtenis. De dekking is gelimiteerd tot 20 dagen per gebeurtenis met een maximum van 30 dagen per schip, per polisjaar.

Bij het voldoen van de voorwaarden bedraagt de vergoeding € 0.25 per ton, per dag, per schip, pro rata uur.