Rechtsbijstand

Een zekere mate van rechtsbijstand is inderdaad reeds voorzien in de bestaande casco– en P&I-polissen. Het neemt echter niet weg dat sommige discussies (bvb. met bevrachters, scheepswerven en herstellers, …) niet onder de dekking van deze polissen vallen. Deze geschillen kunnen onder de dekking vallen van een polis rechtsbijstand voor binnenvaart.