Bedrijfsschade

Het verlies dat uw bedrijf kan oplopen naar aanleiding van een averij kan ernstige vormen aannemen. Daarom heeft Het Nieuw Roer, op vraag van enkele van haar vennoten, dekking gezocht en gevonden voor een verzekering bedrijfsschade (tijdverlet).

Daarbij wordt, naar aanleiding van oponthoud veroorzaakt door een onder de cascopolis verzekerde schade, een vooraf overeengekomen uitkering per dag uitgekeerd gedurende maximaal 30 werkdagen / schadegeval / jaar. Een eigen risico van 10 werkdagen is voorzien.