Auto aan boord

Misschien staat u er niet bij stil, maar bij averij blijft u bij schade aan uw wagen aan boord wellicht in de kou staan (behalve indien u een goede omniumverzekering auto heeft afgesloten). De cascoverzekering voorziet weliswaar een dekking lichtingskosten, de voertuigschade zelf kan worden verzekerd onder een waarborg “Alle risico’s” vanaf het laden aan boord van het vaartuig tot het terug lossen, inclusief het vervoer te water (maximum verzekerde waarde : 50.000 €)