Aansprakelijkheid / P & I

Het Nieuwe Roer was een van de eersten die deze verzekering, overgewaaid uit de zeevaart, op grote schaal aan de binnenvaart hebben aangeboden. Een P & I-verzekering (Protection & Indemnity) is onmisbaar voor een binnenschip.

Deze verzekering biedt o.m. dekking tegen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld dood of lichamelijk letsel van derden, waterverontreiniging en ladingschade; maar ook aanvaringsschade en wrakopruimingskosten die boven de verzekerde waarde van het schip uitkomen worden gedekt door deze verzekering.